PENTADBIRAN MRSM PENDANG

 

MRSM Pendang mempunyai 37 orang warga pentadbiran bagi melicinkan pentadbirannya dan 57 orang tenaga pengajar yang terlatih bagi mengajar pelajar-pelajar MRSM Pendang. Bilangan ini pula di bahagikan kepada unit-unit penting mengikut kefungsian dan kepakaran masing-masing. Berikut di bawah adalah merupakan unit-unit utama di dalam sistem pengurusan MRSM Pendang.

Unit Pengurusan dan Pentadbiran

Unit Hal Ehwal Akademik (HEA)

Unit Hal Ehwal Pelajar (HEP)

Unit Hal Ehwal Ko-Kurikulum (HEK)

Berikut di bawah pula merupakan Jawatankuasa yang diwujudkan untuk melancarkan Pengurusan dan Pentadbiran MRSM Pendang.

Jawatankuasa Pengurusan Maktab

Jawatankuasa Senat Maktab

Jawatankuasa Keselamatan

Jawatankuasa Disiplin dan Rayuan Maktab

Jawatankuasa Bantuan Kewangan Maktab 

Jawatankuasa Pemakanan dan Kesihatan

Jawatankuasa Senggaraan Maktab

Jawatankuasa ICT Maktab

MUAFAKAT Cawangan MRSM Pendang

Koperasi MRSM Pendang Kedah Bhd

 

Hubungi Kami

MRSM Pendang

Jalan Bukit Jenun,

06700, Pendang Kedah. 

 

Telefon: 04-7583858 / 7583851

Fax:  04-7593855

Email: mrsm_pendang@mara.gov.my